За Нас

Маcedonia Capital Investment постои заклучно 23.03.2016 година како нова оформена компанија која од своите почетоци постави цел и визија за нови изтражувања на пазарот за можности на развивање и производство на продукти кои и се потребни на Македонскиот пазар се со цел креирање на локален производ и производ достапен за сите категории на граѓани.

Нашето друштво постои во пазарот 4 години и воглавно во текот на овие години има спроведено и имплементирани софтверски солуции за локални компании, оддржување и имплеметација на инфраструктурни мрежни решенија како и блиска соработка со компании од различни бранши за подготовка на бизнис планови како и спроведување на успешни бизнис солуции.

Во почетокот на 2020 година нашата компанија изработи бизнис план визија како и буџет за инвестиција за производство на заштитни маски според сите стандарди.

Во првиот квартал успеавме да спроведеме и изградиме тим како и инфраструктура и машинство за целосно локално производство на заштитни маски.

Целоиот концепт се базира на сите пропишани светски правила и стандарди при што и самите репроматеријали кои се употребуваат се сертифицирани и проверени од надлежни институции.
Нашата компанија стигна до финален производ кој исто така доби CE сертификат кој важи за сите земји.