Проекти

Во текот на 2020 година Маcedonia Capital Investment во соработка со EUROVIA, градежна фирма, има спремен бизнис план како и завршни пресметки за спроведување на нов проект (ВИЛА-22) со локација во Тетово, што претставува нов концепт на приватна населба, со приватни куќи по сите стандарди и светски концепт на приватност и комоција на семeјниот ДОМ.

Проектот според планот треба да се заврши до крајот на 2021 година со вкупно изградени 22 Вили.